FAKTA ifrån Appen; ”Gravid med Diabetes”

PLANERA GRAVIDITETEN

Berätta för din läkare om du planerar att bli gravid

Om du har diabetes är det viktigt att planera så att ditt blodsocker är under kontroll innan du blir gravid, men också under hela graviditeten för att förutsättningarna ska vara de bästa för fostrets utveckling och för att undvika fosterskador. Det gäller för dig, som för alla andra, att du genom att ta folsyratillskott när du vill bli gravid kan minska risken för missbildningar hos barnet. Det är även viktigt att du talar om för din doktor om du tar andra läkemedel eftersom en del läkemedel kan påverka fostertillväxten och öka risken för missbildningar.

Så här planerar du graviditeten

Målsättningen med blodsockerkontrollen är att se till att blodsockervärdet ligger inom det optimala intervallet 4 till 8 mmol/l och att HbA1c ligger under 50 mmol/mol . Genom att hålla dessa nivåer kan du också undvika mycket lågt blodsocker (svår hypoglykemi), vilket det finns en risk för om ännu lägre blodsockermål eftersträvas.

Börja ta folsyratillskott (0,4 mg/dag) i god tid före graviditeten, helst 1–3 månader innan du blir gravid.

Kvinnor med typ 1-diabetes

Behovet av insulin varierar vecka för vecka under graviditeten. Ju större viktökningen är under graviditeten, desto större insulindos förväntas du behöva.

Mellan graviditetsvecka 8 och 16 är det dagliga insulinbehovet ofta 10–20 % mindre än före graviditeten (motsvarande en minskning på 4–10 enheter/dag) och ofta är det nattdosen med långverkande insulin som måste minskas.

Mellan vecka 16 och 34 ökar dygnsbehovet av insulin med cirka två enheter insulin per vecka och den dagliga insulindosen måste justeras upp två gånger i veckan. I regel måste du öka måltidsinsulinet.

Mellan vecka 34 och 40 är insulinbehovet stabilt eller sjunker något.

Läs mer i appen…

KOMPLIKATIONER

Vad händer med fostret?

Diabetes hos mamman påverkar fostret eftersom blodsockret passerar fritt genom moderkakan. Detta kan påverka fostrets utveckling, och högt blodsocker under de 8 första graviditetsveckorna ökar risken för missbildningar hos fostret. Högt blodsocker under graviditeten kan även påverka fostertillväxten, det kan leda till övervikt hos fostret före födseln och det finns en ökad risk för för tidig förlossning.

Gravida med diabetes erbjuds därför extra ultraljudsundersökningar så att man kan övervaka potentiella missbildningar samt fostertillväxten.

Vilken risk finns det att barnet utvecklar diabetes före 18 års ålder?

Barn till kvinnor som har diabetes under graviditeten löper högre risk för att utveckla diabetes under barndomen jämfört med barn till kvinnor som inte har diabetes under graviditeten, men risken är liten.

1 av 50 barn till kvinnor med typ 1-diabetes utvecklar typ 1-diabetes.

Barn till kvinnor med någon typ av diabetes under graviditeten har en högre risk för övervikt och att utveckla typ 2-diabetes senare i livet, antingen som barn eller som vuxna. Rådet till barn vars mammor hade diabetes under graviditeten är därför att äta sunt och röra på sig varje dag.

Graviditetskomplikationer som kan uppstå hos kvinnor med diabetes

Hos kvinnor som har diabetes sedan tidigare är komplikationer vanligast hos dem som har dåligt kontrollerat blodsocker före och under graviditeten. Högt blodtryck ökar också risken för komplikationer.

Komplikationer som kan uppstå hos fostret:

 • missbildningar
 • snabb fostertillväxt och hög vikt vid förlossningen
 • för tidig födsel av barnet
 • förändrad hjärtrytm, ett potentiellt livshotande tillstånd för fostret.

Komplikationer som kan uppstå hos mamman:

 • försämring av diabetiska ögonproblem kan leda till synförlust hos mamman
 • allvarligt blodsockerfall hos kvinnor som behandlas med insulin
 • utveckling av högt blodtryck och äggvita I urinen, så kallad havandeskapsförgiftning (preeklampsi).

Så här kan du minska riskerna

Du kan minska risken för dessa komplikationer hos dig själv och hos fostret genom att hålla blodsockret under kontroll (i regel 4 till 8 mmol/l) före och under graviditeten. Ketonkroppar (förhöjda syranivåer) som påvisas i blodet eller urinen är tecken på en dåligt kontrollerad sockeromsättning i kroppen. Detta kan leda till livshotande komplikationer hos fostret och måste därför undvikas. Du ska också undvika att gå upp för mycket i vikt under graviditeten.

I likhet med andra gravida kvinnor går du på regelbundna kontroller hos en barnmorska. Men du behöver en individuell planering för din graviditet, bland annat med täta besök hos barnmorska eller gynekolog, särskilt i slutet av graviditeten. Syftet med besöken är att upptäcka och hantera tidiga tecken på eventuella komplikationer. Det är särskilt viktigt att ditt blodsocker övervakas noga.

Du erbjuds även ögonundersökning minst två gånger under graviditeten.

Läs mer i appen…

BLODSOCKER

Gravida kvinnor som i vanliga fall inte har diabetes brukar ha ett blodsockervärde (kallas även blodglukos) mellan 4 och 6 mmol/l.

För gravida kvinnor med diabetes rekommenderas följande värden:

 • Ett blodsockervärde mellan 4 och 6 mmol/l före huvudmåltid.
 • Ett blodsockervärde mellan 4 och 8 mmol/l 1–2 timmar efter huvudmåltid.
 • HbA1c-nivåer under 50 mmol/mol de första 20 graviditetsveckorna.
 • HbA1c-nivåer under 40 mmol/mol de sista 20 veckorna av graviditeten.
 • Allvarlig hypoglykemi måste undvikas. (lågt blodsocker)
 • Lindriga blodsockerfall upp till fyra gånger i veckan får ofta accepteras.

Blodsockervärdet är i regel mest instabilt hos kvinnor med typ 1-diabetes som behandlas med insulin.

Högt blodsocker eller blodketoner

Blodsockret passerar fritt över moderkakan till fostret och när det är för högt  (över 8 mmol/l) bidrar det till övervikt hos fostret. När blodsockernivåerna har varit höga under en längre tid är risken för förtidig förlossning högre än vanligt.

Vid mycket höga blodsockernivåer (över 15 mmol/l) kan ketonkroppar produceras och leda till förhöjda syranivåer i blodet, vilket kallas för acidos. Antalet ketonkroppar i blodet ska alltid mätas vid förekomst av infektionssjukdom eller kräkningar, eller om blodsockervärdet stiger över 15 mmol/l. Ketoacidos är livshotande för både mamman och fostret.

Blodsockerfall

Blodsockerfall (eller lindrig hypoglykemi) kan ge obehag i form av hjärtklappning, svettning och darrningar i händerna. Blodsockernivåerna kan till och med bli så låga att du behöver akut hjälp från andra (allvarlig hypoglykemi).

Både lindrig och allvarlig hypoglykemi ska behandlas omgående med ett ökat intag av kolhydrater, till exempel druvsocker eller motsvarande. Därför är det viktigt att alltid ha med sig druvsocker. Om du förlorar medvetandet kan din partner eller vårdare ge dig glukagon med en spruta. I annat fall ska du behandlas av läkare så snart som möjligt. Ring nödnumret i det land där du befinner dig.

Fostret tolererar blodsockerfall väl och det finns inga rapporter om att blodsockerfall hos mamman kan skada fostret.

Läs mer i appen…

Image-1

 

Författare: vagautmanadiabetes

Ida Kristoffersson heter jag och är född och uppvuxen på en Ö i Göteborgs Norra skärgård. Jag är 29 år och har bott lite överallt i världen, men sedan 2012 flyttade jag till Centrala Göteborg. I vår kreativa lägenhet med massa krimskrams bor min sambo A. Och vår kära katt Pantro, som så klart är svart och döpt efter ”Thunder Cats”. Idén till Våga Utmana Diabetes Jag har tänkt skriva en bok många gånger, men de blir aldrig av så då prövar jag på bloggvärlden. Jag har haft Diabetes typ 1 sedan jag var 9 år gamla, jag firade 20 år med min sjukdom 2017.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: